Επικοινωνία

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου

mastermind-logo

Σπυριδούλα Σιαλμά
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: ssialma@tmg.gr
web site: www.tmg.gr