Εγγραφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εγγραφή στο συνέδριο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έχει ολοκληρωθεί. Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν, πλέον, μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου που θα βρίσκεται, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αίθουσα Horizon.