Γενικές Πληροφορίες

Συνεδριακό Κέντρο
Divani Caravel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
16121 Αθήνα – Ελλάδα
τηλ. +30 210 7207000
φαξ +30 210 7236683

Ημερομηνία
5 – 7 Σεπτεμβρίου 2014

Εγγραφές – Δικαίωμα Συμμετοχής
Οι εγγραφές είναι δωρεάν.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Εταιρίες Φαρμακευτικές, Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου
mastermind-logo

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Σπυριδούλα Σιαλμά
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: ssialma@tmg.gr
web site: www.tmg.gr